I en artikkel i Dagbladet går stortingsrepresentant Espen Johnsen (Ap) ut med en resept han tror kan forlenge menns liv med minst fem år. Hans ønsker om likestilling i levealder er prisverdige, men underveis kommer han med påstander som ikke er riktige.

- Det er bra at Johnsen vil ha likestilling i helse. Men han avviser at det satses mye på menns helse på bekostning av kvinner. Tall viser noe annet, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo.

For eksempel er det slik at kvinner har større risiko for å dø av hjertesykdom enn menn. Likevel er bare 30 prosent av deltakerne i hjertestudier kvinner, ifølge hjertespesialist ved Diakonhjemmet sykehus, Anne Grete Semb.

Grimsmo påpeker at samtidig som kvinners levealder er høyere enn menns, har kvinner i gjennomsnitt flere helseproblemer og plager.

- Det er dokumentert at menn bruker helsetjenestene mindre enn kvinner. Mannspanelet har derfor foreslått en egen helsesjekk for menn. Det kan være veien å gå. Samtidig er det ingenting som tilsier at menn er underrepresentert i helseforskningen. Vi mener tvert om at forskning på kvinners helse må styrkes for å få en reell likestilling, sier likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo.