Utenriksdepartementets nye stillingsannonse for aspiranter er fremdeles i strid med forbudet mot aldersdiskriminering fastslår LDO. Nå krever ombudet at UD retter annonsen.

Elisabeth Lier Haugseth

”Søkere må være norske statsborgere og erfaringsmessig har de aktuelle kandidatene de senere år vært mellom 25 og 32 år,” skriver Utenriksdepartementet i sin nye stillingsannonse. Det får Elisabeth Lier Haugseth hos Likestillings- og diskrimineringsombudet til å reagere.
- Her forsøker UD å vri seg unna forbudet mot aldersdiskriminering med kreative formuleringer som tilsynelatende ikke favoriserer dem mellom 25 og 32 år. Det holder ikke. Annonsen er fremdeles aldersdiskriminerende, sier Elisabeth Lier Haugseth.

Varsler om tvungen stansing
Nå sender ombudet en uttalelse med varsel om hastevedtak til Utenriksdepartementet. Der ber ombudet Utenriksdepartementet rette opp teksten eller stanse annonsen. Hvis UD ikke gjør dette frivillig innen 23. januar, vil ombudet vurdere å fatte vedtak som pålegger UD å stanse annonsen.

For streng aldersgrense 
Elisabeth Lier Haugseth er avdelingsleder for juridisk avdeling hos Likestillings- og diskrimineringsombudet. Hun forteller at ombudet allerede i fjor sommer behandlet en klage på Utenriksdepartementets alderskrav til aspirantstillinger. UD hadde den gang et eksplisitt krav i sine annonser om at alle søkere måtte være mellom 25 og 32 år gamle. Ombudet kom fram til at kravet var i strid med arbeidsmiljølovens forbud mot diskriminering på grunn av alder.
- Hovedregelen er at en stilling skal gå til den som er best kvalifisert. Selv om det i utdanningsstillinger til en viss grad er akseptert å stille alderskrav, mener ombudet at de aldersgrensene som UD har satt, er for strenge, og ekskluderer kvalifiserte søkere på usaklig grunnlag. Det er ulovlig, sier Haugseth. Hun mener dagens annonse er et forsøk på å omgå diskrimineringsforbudet.
- Formuleringen i den nye annonsen er etter vår mening et klart forsøk på å omgå den uttalelsen ombudet kom med i fjor sommer, sier Lier Haugseth.