Utenriksdepartementet vil ikke lenger henvise til alderskrav eller forventet aldersspenn når de utlyser nye aspirantstillinger.

Dette bekrefter Utenriksdepartementet i et brev til ombudet 22. januar 2008.

- Likestillings- og diskrimineringsombudet er svært fornøyd med at UD nå endelig retter seg etter vår uttalelse om å fjerne krav til alder på sine aspirantkurs, sier avdelingsleder for juridisk avdeling, Elisabeth Lier Haugseth.

Ombudet fastslo i uttalelse den 29. mai 2007 at UDs krav til alder for aspiranter var i strid med arbeidsmiljølovens forbud mot diskriminering på grunn av alder. I januar 2008 utlyste UD på nytt ledige aspirantstillinger, denne gangen med henvisning til at de fleste søkere var mellom 25 – 32 år. Ombudet kom igjen til at formuleringen var en ulovlig omgåelse av forbudet mot aldersdiskriminering og ga UD beskjed om å rette eller stanse annonsen.

-  Aspirantkursene som UD arrangerer, er den viktigste innfallsporten til en diplomatisk karriere. Det er ingen rimelig grunn til at kursene skal være eksklusivt for personer mellom 25- 32 år, sier Lier Haugseth. 

Nå bekrefter UD at de vil endre annonsene sine. Elisabeth Lier Haugseth er glad for at UD endelig retter seg etter diskrimineringslovgivningen.

- Det er å forvente at et statlig organ retter seg etter diskrimineringsloven omgående, sier hun.