- Det er interessant at representanter for Arbeiderpartiet går aktivt ut og oppfordrer kvinner til å dele mer av foreldrepermisjonen med far, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo  Hun er allikevel skeptisk til de private løsningene som politikerne skisserer.

Arbeiderpartiets Espen Johnsen sier i Dagbladet at kvinner bør sende mannen hjem og jobbe mer selv for å oppnå økonomisk likestilling. Det er særlig etter at barna blir født at menn og kvinner får en ulik lønnsutvikling. Johnsen påpeker at mange kvinner blir minstepensjonister fordi de har jobbet deltid, vært hjemmeværende eller tjent for dårlig.

- Det har Johnsen rett i. Men ved å oppfordre kvinnene til å sende mennene hjem individualiserer han et samfunnsproblem. Småbarnsfamilier har ofte anstrengt økonomi, det blir den som tjener minst som blir hjemme med barna. Valgfrihet på dette området bringer oss ikke videre, sier Grimsmo.

Ombudet oppfordre isteden politikerne til å gå inn for en tvungen tredeling av permisjonen. Så langt har både statsminister Jens Stoltenberg og barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt uttrykt skepsis til den islandske modellen som sikrer far en større del av foreldrepermisjonen .

Den tredelte modellen innebærer at mor får rett til en tredjedel av foreldrepermisjonen, far får en tredjedel, og den siste tredjedelen kan avtales i hver enkelt familie.

- Allerede i dag har vi et tilbud om foreldrepermisjon i Norge hvor mor og far kan velge en slik løsning, men de gjør det ikke. Derfor mener vi det må en tvungen løsning til hvor far er garantert en tredjedel av permisjonen, sier Grimsmo

Erfaringene fra Island og nyere forskning viser at alle er tjent med en bedre omsorgsfordeling i hjemmet. For mor betyr det bedre lønnsutvikling i arbeidslivet og bedre pensjon. For far innebærer det tettere kontakt med barna og bedre forutsetninger ved et evt. brudd. For familien blir sjansen større for at samlivet skal vare.

Likelønnskommisjonen er blant dem som går inn for tredelt foreldrepermisjon. De får også støtte fra Mannspanelet, Unio og NHO. LO har foreløpig ikke tatt standpunkt.

Kvinner tjener i gjennomsnitt 85 prosent av menns inntekt. Om lag 40 prosent av forskjellene i timelønn mellom heltidsansatte kvinner og menn i privat sektor i aldersgruppen 20-45 år skyldes barn, viser undersøkelser fra Institutt for Samfunnsforskning