”På vårt lag skal det ikke bety noe om du er homofil, lesbisk eller hetero.” Dette bør alle lag og idrettsgrupper få høre av sine trenere og lagledere, sier Håvard B. Øvregård i prosjektet ”Med idretten mot homohets”. Flere enkeltsaker den siste tiden har satt fart i idrettens arbeid mot homohets.
Norges Volleyballforbund har innledet et samarbeid med prosjektet Med idretten mot homohets, etter at en av deres spillere nylig kom med negative uttalelser om homofili i en radiosending.

Håvard Øvregård er eneste ansatte i prosjektet som har som mål å fjerne homohets og sørge for inkludering i idretten av alle, uansett seksuell legning. Prosjektet , som er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund og olympiske- og paralympiske komité, Norsk Folkehjelp og Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH), ble startet i mai 2007.

 -Vi er i en omstillingsperiode. Homofili var et tabu i idretten. Det var et stort, mørkt rom. Men barrieren for å ta opp temaet og barrieren for å være klar og tydelig, er blitt betydelig mindre. Målet er å få inkluderende holdninger i all idrett. Min jobb er å drive denne omstillingen fremover, sier Øvregård. Selv kommer han fra arbeid i Norsk Folkehjelp.

-Så lenge det er slik at alle som jobber med homosak automatisk blir tatt for å være homofil eller lesbisk, så får vi det ikke til. Da når vi ikke målet om inkludering, sier Øvregård.

Treneren har en gylden mulighet
En rekke tiltak kan settes i verk for å få slutt på homohetsing.
-Forbund og foreninger bør eksplisitt uttrykke at alle skal inkluderes og at homohets ikke aksepteres. Det bør stå i vedtektene og det bør stå i sanksjonsreglene.  I Norges Fotballforbund ble seksuell orientering tatt inn vedtektene og sanksjonsreglene på Fotballtinget i mars i år. Mens Norges Volleyballforbund vedtok sanksjonsregler i 2007, som omfatter vanærende ytringer overfor personers eller gruppers seksuelle legning.

Det viktigste, mener Øvregård, er å uttrykke klart at mobbing og hetsing av seksuell orientering ikke aksepteres. Det gjelder i skoler, på arbeidsplasser, overalt i samfunnet.

Øvregård mener at trener-posisjonen gir en gylden mulighet til å bekjempe homohets.

- Treneren har en helt spesiell autoritet. Hvis treneren som et ledd i uttalelser om hva han/hun aksepteres av ulik oppførsel hos spillerne sine, klart og tydelig sier: ”På vårt lag skal det ikke bety noe om du er homo eller hetero”, så har det stor betydning. Som homofil eller lesbisk er du oftest usikker på reaksjonen hvis du står fram. At det blir uttrykt klart og tydelig at seksuell orientering ikke diskvalifiserer og at treneren tar seg bryet med å si dette til spillerne sine, vil virke støttende for de som er homofile, lesbiske eller bifile, og samtidig vil det forhindre at spillerne på laget utvikler en sjargong der homo brukes som nedsettende betegnelse og skjellsord, mener Øvregård.

 

Illustrasjon fra trenerhåndbok i Norges Basketballforbund om homofobi i idretten: ”Minibasket er likeverd. Basketspillere viser respekt.”