Det er helt uakseptabelt at kvinner som er utsatt for vold må flytte, bære voldsalarm og leve et liv i frykt. Ansvaret må flyttes over til voldsutøveren. Han må bære en alarm som går av om han beveger seg i nærheten av kvinnen, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet.

- Vi ser stadig nye saker hvor kvinnen er offer for vold og trusler fra sin partner eller tidligere partner. Nå må ansvaret flyttes over på den som har brutt loven. Det er overgriperen som skal bære belastningene etter et overgrep, og ikke offeret.

Regjeringens forslag om å pålegge den dømte gjerningspersonen å bære elektronisk fotlenke, såkalt ”omvendt voldsalarm”, er et viktig tiltak, som plasserer ansvaret og belastningen der det er mest rimelig. Det er mannen som utøver volden, som må få sin bevegelsesfrihet innskrenket, og det er han som eventuelt må flytte, og ikke kvinnen, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), Elisabeth Lier Haugseth.

Det innebærer at voldsutøveren må gå med en elektronisk fotlenke som utløser en alarm dersom han beveger seg ut av bestemte områder eller om han nærmer seg kvinnen, som også bærer en alarm.

Ifølge justisminister Knut Storberget vil det bli startet et prøveprosjekt med omvendte voldsalarmer i Asker og Bærum så snart teknologien er på plass. Ombudet er glad for dette tiltaket.

- Dette vil trolig gjøre at kvinnen føler seg tryggere. I tillegg er det mer rettferdig at det er mannen som får sin frihet innskrenket fordi det er han som har begått lovbruddene. Slike tiltak kan iverksettes når det foreligger en dom mot mannen, sier Lier Haugseth.