- KrFs forslag om utvidet kontantstøtte er et tilbakeslag for likestillingen, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Med KrFs forslag vil mange mødre få mindre penger ved å jobbe enn ved å være hjemme. Det viser nye beregninger ombudet har gjort.

I KrFs forslag til partiprogram før landsmøtet står det at KrF vil øke kontantstøtten til 5000 kroner pr. måned for ettåringene og 4000 kroner pr. måned for toåringene. På sikt vil partiet at kontantstøtten skal utgjøre 50 prosent av kostnadene ved drift av barnehageplass for barn under 3 år.

KrF har uttalt at kontantstøtten vil bli en av partiets fanesaker i den kommende valgkampen – faktisk har partiet gått så langt som å garantere for fortsatt kontantstøtte. Partiet sier nei til å være med i en regjering som ikke vil beholde og utvide kontantstøtten.

Her er LDOs regnestykke:

En kvinne som har en ettåring (5000 kroner i måneden) og en toåring (4000 kroner i måneden) får utbetalt 9000 kroner skattefritt per måned.

I tillegg sparer hun ca 4500 kroner på barnehageplass. 9000 + 4500 = 13 500 kroner

For å få mer enn 13 500 kroner utbetalt i lønn, må hun ha en årlig yrkesinntekt på mer enn (19000*12)= 228 000 kroner.

I dag tjener ca 40 prosent av kvinner i aldersgruppen 25-39 år mindre enn dette (se vedlagte tabell fra SSB).