- Klager må til for å få endring, sa likestillingsminister Anniken Huitfeldt på dagens konferanse om diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Likestillings- og diskrimineringsombudet arrangerte torsdag en konferanse om den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, DTL.

Blant de rundt 150 oppmøtte var representanter for ulike organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne.

- Vi er forskjellige, men har én ting felles. Vi er opptatt av likeverd og ikke-diskriminering når det gjelder personer med nedsatt funksjonsevne, sa likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås i sin innledning.

Barne- og likestillingsminister Anniken Hutifeldt har store forventninger til den nye loven, og ønsker Norge i verdenstoppen også på likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne.  
- Jeg ønsker diskusjonen om universell tilgjengelighet lenger opp. Det er manglende debatt som gjør at mange blir usynliggjort, sa Huitfeldt. 
Barne- og likestillingsminister fokuserte på lovens politiske og praktiske betyding, og understreket at man i arbeidet med innføringen trenger flere av de som vil gjøre noe for funksjonshemmede. 
 - Vi trenger dere, sa hun til forsamlingen, og la blant annet vekt på viktigheten av at de som på ulike måter ikke føler seg likebehandlet klager til Likestillings- og diskrimineringsombudet.
- Man må ikke bite det i seg. Vi trenger klager for å få til endring, sa hun.

Fra 1. januar 2009 ble det forbudt ved lov å diskriminere personer med nedsatt funksjonsevne på alle samfunnsområder.

Loven gir også et forbud mot indirekte diskriminering, og ifølge Bjørg Unstad , leder i LDOs samfunnsavdeling, er ubevisst og indirekte diskriminering en stor utfordring.

- En viktig del av LDOs arbeid er å øke bevisstheten rundt dette. Målet er å forhindre diskriminering og fremme likestilling og like muligheter, sa Unstad til de rundt 180 deltakerne.

 - Likestillingsarbeidet virker hvis arbeidet er målrettet og man har ansvarlige som tar dette på alvor, sa hun, og viste til den viktige aktivitets- og rapporteringsplikten.

Foredrag

Her kan du laste ned foredragene fra konferanse om diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.