Det vil ta omtrent 75 år før vi oppnår lik lønn mellom kvinner og menn dersom den samme lønnsutviklingen fortsetter i årene fremover. Ombudet krever handling fra regjeringen.  

- Regjeringen har forsømt seg. Nå er det snart ett år siden svarfristen for høringsuttalelsen for Likelønnskommisjonens forslag gikk ut, og et og halvår siden forslagene ble lagt frem. Nå krever vi et svar fra regjeringen på hva de har tenkt å gjøre med likelønnspotten. Den er viktig for å utjevne lønnsforskjellene, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.. 

SSBs lønnsstatistikk for 2008 viser en minimal endring. Kvinners lønn i forhold til menns har steget med kun O, 7 prosentpoeng. Det er en minimal fremgang. En årsak kan være finanskrisen. Mannsdominerte næringer som finanssektoren opplever dårligere tider, og det kan ha påvirket statistikken slik at lønnsgapet ble noe mindre. 
 

Urettferdighet for generasjoner av kvinner

Kvinner har i årevis tjent mindre enn menn. I gjennomsnitt har kvinners lønn steget med kun 0,2 prosentpoeng de siste 10 årene. Med den samme utviklingen i årene fremover vil det ta mange generasjoner før kvinner og menn vil tjene likt, ca 75 år.

- Å lukke lønnsgapet er komplisert, men det er ikke en umulig oppgave. Verktøyene for likelønn finnes. De ble identifisert av Likelønnskommisjonen som regjeringen selv satte ned, sier Gangås.