Alder sto i fokus da likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås inviterte til et åpent møte om forslaget til ny helhetlig diskrimineringslov.

Diskrimineringslovutvalget, også kalt Graverutvalget, la frem en utredning om en samlet diskrimineringslov i sommer.

Utvalget foreslår blant annet at vernet mot diskriminering på grunn av alder fortsatt begrenses til arbeidslivet.

Forskjellsbehandling på grunn av alder vil i imidlertid være vernet i visse tilfeller også utenfor arbeidslivet, som en del av en sekkekategori.

Debatten avdekket at ikke alle mener dette gir et godt nok vern mot diskriminering på grunn av alder.

- Ikke enkelt

- Spørsmålet om man er for eller mot aldersdiskriminering kan ikke besvares med et enkelt ja eller nei, slik det for eksempel kan når det gjelder etnisk diskriminering, sa Tolle Stabell, assisterende regjeringsadvokat og medlem i Graverutvalget.

- Når det gjelder aldersdiskriminering må det presiseres i forhold til hva saken gjelder. En syvåring har ikke rett på alderspensjon og en flink fjortenåring har ikke anledning til å ta førerkort, forklarte han.

Absolutt pensjonsalder?

Karin Stoltenberg fra Statens seniorråd mener aldersgrenser per definisjon er diskriminerende.

Karin Stoltenberg fra Statens seniorråd

Bilde: Karin Stoltenberg.

- Noen er demente når de er 55 og andre er åndsfriske når det er 90, sa Stoltenberg.

Både Stoltenberg og Ivar Bjørgen, forsker ved NTNU, mener det må være opp til den enkelte arbeidstaker om man ønsker å gå av med pensjon ved fylte 70, fordi det er store individuelle forskjeller når det gjelder helsetilstand.

Krever grundig gjennomgang

- Ulike land har valgt ulike løsninger når det gjelder vern for alder utenfor arbeidslivet. Det er intet som fremstår som entydig her, sa Beate Gangås.
Alder er et av punktene som Likestillings- og diskrimineringsombudet vil gå grundig gjennom under høringsrunden.

Neste møte: LDO inviterer til felles brukerforumsmøte!

LDO inviterer alle LDO’s kontaktorganisasjoner til et felles møte om ”Graverutvalget”, NOU 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern hvor vi diskuterer alle grunnlag.

Invitasjon kommer! Sett av torsdag 15. oktober kl 15.00 – 17.30.