Ambisiøs plan mot frafall

Regjeringserklæringen inneholder viktige virkemidler mot frafall i videregående, sier Beate Gangås.

Regjeringspartiene holder ord og viser at de vil ta problemet med frafall i videregående skole på alvor.

I regjeringserklæringen som ble presentert onsdag presenteres en ambisiøs plan for å redusere frafallet.

Regjeringen vil blant annet sørge for bedre integrering mellom teori og yrkespraksis, å styrke rådgivningstjenesten, at det etableres nok lærlingplasser slik at kvaliteten i yrkesopplæringen sikres.

- Dette er gode tiltak, sier Gangås.

- Vi ønsker imidlertid et enda sterkere fokus på nyankomne flyktninger og innvandrere som begynner midt i utdanningsløpet.

Stort frafall

Det er i innvandrer-gruppen frafallet er størst.

Faktisk vil så mange som halvparten av unge gutter med innvandrerbakgrunn som begynte på yrkesfag denne høsten slutte.