Innvandrerkvinner hadde den største økning i andel sysselsatte fra fjerde kvartal 2007 til fjerde kvartal 2008.

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Andelen innvandrere i arbeid gikk opp fra 63,3 prosent i fjerde kvartal 2007 til 64,2 prosent i samme kvartal i 2008. I hele befolkningen har andelen holdt seg uendret på 71,6 prosent.

Det var innvandrerkvinnene som hadde størst økning i andel sysselsatte med 1,4 prosentpoeng. Tilsvarende tall for innvandrermenn var 0,1 prosentpoeng.

- Dette er gledelige tall, sier Bjørg Unstad, avdelingsleder hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

- Deltakelse i yrkeslivet er viktig for integrering i det norske samfunnet. Den økonomiske uavhengigheten som lønnet arbeid gir, er også viktig for å oppnå likestilling, sier hun.

Innvandrerkvinnene hadde sysselsettingsprosent på 58,7 prosent. I hele befolkningen var de tilsvarende andelene 74,5 prosent for menn og 68,5 prosent for kvinner.

Dette betyr at forskjellene i sysselsettingsnivået mellom innvandrere og hele befolkningen er dobbelt så stort blant kvinner (10 prosentpoeng) som blant menn (5 prosentpoeng).

En av årsakene er at innvandrere ofte jobber i næringer som ikke er like utsatt for konjunkturendringer.

Les hele saken hos Statistisk sentralbyrå.