Fortsatt økning i innvandrerledigheten

Den registrerte arbeidsledigheten blant bosatte innvandrere gikk opp fra 4,0 prosent i mai 2008 til 6,8 prosent i mai 2009.

I resten av befolkningen gikk den registrerte ledigheten opp fra 1,2 til 2,2 prosent, melder Statistisk Sentralbyrå.
Menn fra EU-landene i Øst-Europa hadde størst økning. I alt var 17 912 bosatte innvandrere registrert ledige i 2. kvartal 2009. Dette er 8 567 flere enn i 2. kvartal året før. Av denne tilveksten stod innvandrere fra EU-land i Øst-Europa for 3 269 ledige. Til tross for stor økning i denne gruppen, utgjorde de arbeidsledige fra EU-landene i øst likevel ikke mer enn 6 prosent av de i alt 68 343 registrerte ledige i 2. kvartal.