Vold mot kvinner - et samfunnsproblem

25. november er FNs dag for bekjempelse av vold mot kvinner.

Retten til et liv fri fra vold og trusler er en grunnleggende forutsetning for likeverdig samfunnsdeltagelse.

- Det er viktig at alle engasjerer seg i det alvorlige samfunnsproblemet som vold mot kvinner er, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

 Antallet politianmeldte saker som gjelder mishandling i familieforhold økte fra 891 i 2007 til 1406 i 2008.

 I 2008 ble ti kvinner drept i Norge, seks av drapene ble begått av ektefelle, tidligere ektefelle eller tidligere samboer.

 Les mer i Saldo.

Kvinnenettverk

I år er det ti år siden dagen ble vedtatt som internasjonal merkedag av FN etter å ha vært observert av menneskerettighetsaktivister siden 1981.

FN har opprette et nettverk av mannlige ledere som skal fronte kampen.

Justisminister Knut Storberget deltar i dette nettverket.

- Menns engasjement er utrolig viktig dette arbeidet, sier Gangås.

Les mer på FNs hjemmesider.
(Lenken vil åpnes i nytt vindu).

Hvitt bånd

I dag lanserer også Reform - ressurssenter for menn Hvitt bånd-kampanjen.

Reform vil blant annet sette fokus på hjelpe- og behandlingstilbudet til menn med denne problematikken, som de mener er mangelfull.

The White Ribbon Campaign startet i Canada i 1991.

Foranledningen var en skyteepisode på en høyskole i Montreal et par år tidligere, der en mann skjøt og drepte14 kvinner.