Tre kommuner risikerer tvangsmulkt dersom de ikke innen kort tid rapporterer på sitt likestillingsarbeid.


I et møte 19. mai kom Likestillings- og diskrimineringsnemnda frem til at de seks kommunene som ombudet hadde brakt inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda, ikke redegjorde godt nok for sitt likestillingsarbeid i 2007.

Nemnda kom dermed frem til samme konklusjon som Likestillings- og diskrimineringsombudet.
 

- Prinsipielt viktig

- Dette er en viktig sak som viser at kommuner og alle virksomheter må ta likestilling på alvor. Å bryte loven kan koste dem dyrt, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

 

Risikerer bøter

Flekkefjord, Lærdal og Austevoll kommuner må legge frem en likestillingsredegjørelse for 2008 som tilfredsstiller lovens krav innen 15. september. De risikerer tvangsmulkt fra nemnda hvis dette ikke overholdes.


Porsgrunn, Ringsaker og Surnadal hadde la under forberedelsene til behandlingen i nemnda frem til årsmeldinger for 2008 som var i tråd med lovens krav.
De ble dermed ikke pålagt å redegjøre på nytt for 2007.