Fra 1. juli øker fedrekvoten fra seks til ti uker.

Den utvidete kvoten gjelder for far eller med mor til barn født fra og med 1. juli. To av de ekstra ukene kommer i tillegg til den samlede permisjonen, de andre to ukene tas fra den delen av permisjonen som foreldrene kan fordele fritt, skriver Barne- og likestillingsdepartementet i en pressemelding.

-De fleste fedre tar bare ut den delen av permisjonen de alene har krav på. Dette er derfor et positivt tiltak for bedre fordeling av foreldrepermisjonen, sier kommunikasjonssjef Ingeborg Grimsmo hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Foreldre har nå mulighet til å ta 56 uker permisjon med 80 prosent lønnskompensasjon eller 100 prosent kompensasjon i 46 uker. Flere får perm Regjeringen ga også i forslag til revidert statsbudsjett i mai rett til fedrekvote for de fedrene med opptjent rett og der mor har en stillingsdel lavere enn 50 prosent.

- 1500 nye fedre får nå muligheten til å være hjemme med barna i pappaperm og dette er et skritt i retning av selvstendig opptjeningsrett til fedrekvote for alle, sa barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.

Les også: Uklart regelverk for fedre