Nær 1000 vil lære om mangfold

Det er fortsatt ledige plasser på LDOs mangfoldskurs.

- Eksemplets makt er det viktigste innenfor arbeidet med likestilling og mangfold, sa HR-rådgiver Tone Mikalsen (bildet), da hun fortalte hvordan Ikea i Bergen jobber for nettopp likestilling og mangfold på arbeidsplassen.

Mikalsen var innleder på kurset ”Mangfold – på ordentlig” i Bergen mandag 28. september, og stilte sammen med kollega Suha al-Jarrian (bildet).

Mikalsen var innleder på kurset ”Mangfold – på ordentlig” i Bergen mandag 28. september.

Hun er én av en rekke spennende innledere som deler sin bedrifts erfaringer fra likestillings- og mangfoldsarbeidet på kursene som arrangeres i løpet av høsten.

Ledige plasser

600 deltok på kursene i Oslo og Bergen, og mandag 5. oktober holdes kurset i Trondheim.

Det er fortsatt ledige plasser på kursene i Tromsø (12. oktober) og Stavanger (19. oktober).

26. oktober avsluttes kurs-serien med en heldags ekspertkonferanse i Oslo viet diskrimineringsjuss i arbeidslivet.

Påmeldingsfrister, program og mer informasjon finner du her

De beste på laget

Alle private og offentlige virksomheter er pålagt å jobbe aktivt for likestilling og mot diskriminering.

Kursene gir en innføring i nye regler og krav som stilles til disse aktivitetene og rapporteringen på arbeidet i den avsluttende årsberetning.

Det gis det også en innføring i diskrimineringsjuss, og gode eksempler fra andre virksomheters arbeid.

Gevinsten av mangfoldsarbeidet er et godt arbeidsmiljø og at du får de flinkeste medarbeiderne med på laget.