Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås har opprettet profil på Facebook.
- Facebook er blitt en arena som brukes av svært mange. Derfor vil jeg også benytte den til å kommunisere med folk, sier Beate Gangås.

 

Beate Gangås sin Facebookprofil skal være en arena hvor folk kan informere om og kommentere spørsmål om likestilling og diskriminering.

Bli venn med Likestillings- og diskrimineringsombudet på Facebook.

LDO på Twitter