Pressen inviteres til lansering av årets ”likestillingsvalgkamp” hos LDO torsdag 12. mars kl. 10:30 – 11:30. Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås vil presentere ombudets kampanje for å ”røyke ut” partienes standpunkter på likestillings- og diskrimineringsområdet. Representanter fra alle ungdomspartiene tjuvstarter valgkampen med å peke ut sin kampsak i likestillings- og mangfoldspolitikken.

Hvordan vil politikerne arbeide for likestilling og mot diskriminering i neste Stortingsperiode? Og hvilket parti har de dristigste tiltakene?

Likelønn og foreldrepermisjon er bare to av seks viktige temaer som Likestillings- og diskrimineringsombudet vil sette på dagsorden i valgkampen.

Ombudet mener utviklingen på områdene går i sneglefart – og at konsekvensene er alvorlige for mange mennesker. Nye tall presenteres på lanseringen.

- I finanskrisetider er det fare for at viktige likestillings- og mangfoldsspørsmål kommer i bakgrunnen. Derfor er det viktig at vi i LDO sikrer at temaene er tydelig til stede i valgkampen, sier Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Ombudet har fått med seg ungdomspartiene for å få drahjelp når partiprogrammer for neste Stortingsperiode nå skal vedtas. På torsdag inviterer hun til frisk debatt mellom ungdomspartilederne.

 

Tid: Torsdag 12. mars 2009 kl. 10:30 – 11:30
Sted: Likestillings- og diskrimineringsombudet, Grensen 5 - 7

 

For mer informasjon, kontakt presseansvarlig Ingrid Braate Prillard på mobil 915 98 856

(lanseres 12.3.09)