Likestillings- og diskrimineringsombudet har kommet frem til at Ving Reisebyrå bryter plikten til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL).  Dette er Ombudets første uttalelse som gjelder den nye DTL- loven.  Norges Handikapforbund klaget til ombudet på at personer i rullestol ikke kunne komme inn hovedinngangen til Ving Reisebyrå på Karl Johans gate i Oslo. 

- Dette er en viktig sak.  Det viser at for eksempel høye terskler som hindrer bevegelseshemmede fra å komme inn i en butikk er diskriminerende.   Fra 1. januar i år skal alle offentlige og private virksomheter som retter seg mot allmennheten være universelt utformet. Ving Reisebyrå er en av mange virksomheter som ikke har tatt dette inn over seg.  Jeg håper at andre butikker nå påser at deres virksomhet er tilrettelagt, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.  


- Jeg er nå glad for å høre at Ving Reisebyrå nå vil ordne opp i dette umiddelbart, sier Gangås.  

Se Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse