- Lovvernet smuldrer hen

- Regjeringens somling med å lovfeste universell utforming av IKT-løsninger gjør at diskriminering av synshemmede kan fortsette, mener Magne Bolme i LDOs brukerutvalg.

Universelt utformede IKT-løsninger er avgjørende for å sikre synshemmedes samfunnsdeltakelse. Gjennom å lovfeste at IKT-løsninger rettet mot allmennheten, det vil si alt fra f. eks netthandel til offentlige søknadsskjema, skal være universelt utformet skulle Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (DTL) gi syns- og lesehemmede et første lovvern på dette området.

Les hele innlegget i Tønsbergs blad her.