- Minoritetskvinner rammes

Likestillings- og diskrimineringsombudet er bekymret for at kvinner fra Asia og Afrika ikke får god nok opplæring før språktesting for statsborgerskap.

- Språktesting for statsborgerskap vil medføre at mange grupper stilles dårligere fordi de ikke gis et godt nok opplæringstilbud. Vi vet at særlig kvinner fra Asia og Afrika har større sjanse for ikke å nyttiggjøre seg tilbudet. Det er et stort problem, sier ombud Sunniva Ørstavik.

Ombudet har i en rapport til FNs rasediskrimineringskomité anbefalt at språktestingen stanses frem til opplæringstilbudet er styrket og evaluert.

I dag varierer det i for stor grad fra kommune til kommune.  

FN-kontroll

- Vi er selvsagt positive til tiltak som kan sikre sosial integrering av innvandrere, og språk er en viktig del av dette. Men vi er bekymret for om de tilbudene som finnes i dag faktisk gagner de som trenger det mest, sier Ørstavik.

FN uttrykte bekymring for strenge språkkrav da organisasjonen kontrollerte Norge i forhold til rasediskrimineringskonvensjonen for fire år.

Les også: - Språkopplæring må evalueres.