Mandag avsluttet likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik en serie idédugnader for likeverdige helsetjenester med besøk i Karasjok.

Mandag møttes lokalpolitikere, organisasjoner og enkeltmennesker til idédugnad i Sametinget i Karasjok.
 
Målet var å sette fokus på utfordringer mennesker har i møtet med helsevesenet, gi politikerne eksempler og forslag til løsninger.
 
-For meg er det viktig å sørge for at folks historier kommer til de som sitter med makta, og slik får frem resultater, sa Ørstavik etter samlingen i Karasjok.

Se hele intervjuet på NRK her

Krav til politikerne

Likestillings- og diskrimineringsombudet har i sommer gjennomført en rekke idédugnader i flere byer for å sette fokus på likeverdighet i kommunale helsetjenester.
 
Idédugnadene har skapt møteplasser mellom enkeltpersoner og lokalpolitikere. Eksemplene ombudet har fått presentert skal danne grunnlag for et sett krav til politikerne for å sikre likeverdige helsetjenester i kommunene. 
 
Les mer om kampanjen likeverdige offentlige tjenester her.