- Far skal ha rett til en større del av permisjonen enn det han har i dag, presiserer likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Dagbladets klipp fra nettdebatten om foreldrepermisjon onsdag 9. mars tyder på at flere har misforstått mitt utspill om fedrekvoten.

Jeg er ikke imot at far skal ha lovfestet rett til permisjon.

Tvert i mot vil jeg at far skal ha rett til en større del av permisjonen enn det han har i dag.  Fedrekvoten har vært et særdeles viktig tiltak for å sikre menn tid med barna sine. Dessverre fungerer den nå som en maksgrense for fars permisjon. 90 prosent av permisjonstiden tas fremdeles av mor.

Hvis vi virkelig mener at far og mor er like gode omsorgspersoner, må vi dele permisjonen likt, ikke satse på en liten, tidsbegrenset kvote for en av dem. 

Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud.

Les også: Vil ha likedelt foreldreskap.