Likestillings- og diskrimineringsombudet reagerer på lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i DnB Nor.

Dagens Næringsliv skriver fredag at det er hele 22 prosent forskjell i grunnlønnen til kvinner og menn i DnB Nor, Norges største bank.

Avisen har gått gjennom bankens årsrapport og det viser seg at gjennomsnittlønnen for menn er 582.800 kroner og kvinner 454.300.

- Finansnæringen er bransjen med de største lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, og her er forskjellene svært store, sier fungerende avdelingsleder i LDO, Claus Jervell, til avisen.

Lovpålagte krav

Jervell minner om at banken har plikt til å jobbe aktivt og målrettet for å fremme likestilling mellom kjønnene.

- Slik har det vært siden 2003. Derfor må DnB Nor spørre seg om årsakene til disse lønnsforskjellene. Hvis det er usaklige forskjeller har de plikt til å rette det opp, sier Jervell.

Les mer om tema arbeidsliv her.

Menn og ledelse

DnB Nor er klar over forskjellen og mener den skyldes mange eldre menn som har vært i lederstillinger i mange år.

Banken jobber også aktivt for å rekruttere flere kvinner til lederstillinger, uten å ha nådd målet om at tre av ti ledere på de fire øverste nivåene skal være kvinner, ifølge DN.

Les hele saken på dn.no.