Brukerutvalget møtes onsdag

Likestillings- og diskrimineringsombudets brukerutvalg har ekstraordinært møte onsdag 31. august. Tema er Norge etter terrorangrepene i juli.

Ombud Sunniva Ørstavik ønsker brukerutvalgets innspill til det krevende arbeidet videre etter 22. juli.

I slutten av juli var Sunniva Ørstavik i møte med barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken for å snakke om hva de sammen kan gjøre for å sikre at det blir den norske virkeligheten også i framtiden.

I tillegg til de tre hovedpunktene i oppsummeringen fra møtet med Lysbakken, er ombudet opptatt av å se mer på gettofiseringen på nettet, behovet for mer kunnskap om forholdet mellom stereotypier og diskriminering, og om medienes rolle som stereotypireprodusenter.

Dette vil være tema på dagens brukerutvalgsmøte.

Les mer om brukerutvalget her.