Statsråd Audun Lysbakken lover lesbiske, homofile, bifile og transpersoner et helhetlig diskrimineringsvern.

- Regjeringen skal utarbeide en ny lov som gir diskrimineringsvern på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk , sa statsråd Audun Lysbakken da han åpnet Pride park på Rådhusplassen i Oslo onsdag ettermiddag.

Vernet skal gjelde på alle samfunnsområder.

- Nå ser det ut til at lesbiske, homofile, bifile og transpersoner omsider får et likeverdig vern mot diskriminering, på linje med andre som har hatt et slikt vern i en årrekke, sier avdelingsleder Elisabeth Lier Haugseth i LDO.

- Helsevesenet, skolen og utelivet, blant andre, kan ikke lenger forskjellsbehandle personer på grunn av deres seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, sier hun.

Ulikt vern

Transpersoner (kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk) er én av de gruppene ombudet har etterlyst bedre diskrimineringsvern for.

I dag har ikke transpersoner et lovfestet diskrimineringsvern i Norge. Personer som gjennomgår kjønnsoperasjon får vern i likestillingsloven som kvinne eller mann.
 
Personer som ikke vil opereres eller ikke får tilgang til operasjon, men som kan oppleve usaklig forskjellsbehandling på grunn av sin måte å uttrykke sin kjønnsidentitet på, har imidlertid ikke et lovmessig diskrimineringsvern.

Audun Lysbakken åpnet Pride park på Rådhusplassen