Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet i Norge er som hugget i stein. Hvilke grep kan vi ta for å få gutter og jenter til å velge bredere, spør likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik i et innlegg i Aftenposten i dag.

Likestillingsarbeidet i Norge bør handle om både kvinner og menn, skriver rådgiver Ole B. Nordfjell i Aftenposten 1. september. Jeg kunne ikke vært mer enig. Et mer likestilt samfunn vil være bra for begge kjønn.

Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet i Norge er som hugget i stein. Hvilke grep kan vi ta for å få gutter og jenter til å velge bredere? Jeg er enig med Reform i at høgskoler må vurdere å gi kjønnspoeng til menn som søker seg inn på kvinnedominerte yrker. Når kvinner som vil bli ingeniører får kjønnspoeng, må også menn som vil bli sykepleiere få dette.

Samtidig tror jeg ikke kjønnspoeng til menn er nok. Kjønnspoeng har vært prøvd før, med begrensede resultater. Dessuten vet vi at gutter og jenter som har valgt utradisjonelt, ofte avbryter utdanningen. Kanskje er det ensomt å være eneste jente på mekaniske fag? Kanskje møter man fordommer som mannlig sykepleierstudent? Min utfordring til utdanningsinstitusjonene er derfor å ta godt vare på de studentene som allerede har valgt utradisjonelt, og gi dem nettverk og støtte for sitt valg.