Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik besøkte Bærum mottakssenter tirsdag.

Hvordan er dere blitt møtt av norske myndigheter og i det norske samfunnet? Hvordan har hverdagen vært etter 22. juli?

Dette var noen av de spørsmålene ombud Sunniva Ørstavik ønsket svar på da hun traff beboere ved Bærum mottakssenter i Sandvika.

- Det er viktig for meg å høre hvordan de som er nye i Norge blir mottatt, både av norske myndigheter og nordmenn generelt, og hvordan de opplevde 22. juli-terroren og tiden etter, sier Ørstavik.

Besøket er ett av flere ombudet har hatt for å lytte til og lære av dem som ikke vanligvis blir hørt.

Stigmatisering og diskriminering

140 personer bor på Bærum mottakssenter, av dem 60 barn. Noen har fått oppholdstillatelse , og skal få et nytt hjem i en av landets kommuner. De fleste venter på svar.

- Norske myndigheter må gjøre noe med sitt møte med dem som søker tilflukt her. Flere fortalte meg at de har følt seg som andrerangs mennesker siden de kom, og det er ikke greit, sier Ørstavik.

Ombudet fikk også høre om den rasismen og de fordommene beboerne møter hver dag, og flere påpekte medias rolle og ansvar.

- Her er det snakk om både systemdiskriminering og hverdagsdiskriminering. Jeg ber om at de som rammes sier i fra til oss, sier Ørstavik.

Viktige møteplasser

I tillegg til sterke historier fikk ombudet med seg forslag til hvordan vi kan møte slike utfordringer.

Blant annet å opprette et råd bestående av asylsøkere, som kan fungere som en høringsinstans når avgjørelser som påvirker deres hver dag skal tas.

- Det er viktig å skape møteplasser, sier Ørstavik, og viser blant annet til suksess-kampanjen Tea Time i regi av Antirasistisk senter.