Flere menn kontakter ombudet med spørsmål om diskriminering i forbindelse med foreldrepermisjon.

Diskriminering i forbindelse med graviditet og uttak av foreldrepermisjon er noe av det Likestillings- og diskrimineringsombudet får flest henvendelser om.

Fedrekvoten har gitt menn en bedre anledning til å delta mer i omsorgen for barna, men dette blir ikke alltid møtte med forståelse hos arbeidsgivere. 

- Vi får flere henvendelser fra menn som har spørsmål om forskjellsbehandling i forbindelse  med at de skal ta ut foreldrepermisjon, sier seniorrådgiver Åsulv Solstad i LDOs veiledningsavdeling.

- Sånn skal det ikke være. Menn har samme vern som kvinner mot diskriminering på grunn av omsorgsoppgaver for barn, sier han.

Du finner mer informasjon om graviditet og permisjon på våre veiledningssider.