Hitra camping og Sengemakeriet Gullaksen møbler i Trondheim har brutt Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Nå må de to virksomhetene få på plass universell utforming i sine lokaler.

To ferske avgjørelser i Likestillings- og diskrimineringsnemnda har gitt to bedrifter i Trøndelag pålegg om å gjøre lokalene sine mer tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er første gang nemnda pålegger utbedring i saker om universell utforming. Dersom bedriftene ikke følger opp, kan nemnda ilegge tvangsmulkt.

Begge bedriftene det er snakk om, ligger i Trøndelag.

  • I det ene tilfellet er det snakk om et inngangsparti man ikke kommer forbi med rullestol (Sengemakeriet Gullaksen i Trondheim).
  • I det andre tilfellet påpeker nemnda mangel på handikaptoalett og tilgjengelig inngangsparti på et serveringssted på campingen (Hitra camping).

Det var Norges Handikapforbund som klagde inn begge de to sakene for nemnda. Sakene har tidligere vært behandlet av Likestillings- og diskrimineringsombudet, med samme utfall.

Ombud Sunniva Ørstavik er svært fornøyd med Likestillings- og diskrimineringsnemndas avgjørelser.

- Disse to sakene viser at systemet fungerer – det nytter å klage. Når virksomheter bryter loven og stenger ute mennesker med nedsatt funksjonsevne på denne måten, kan Likestillings- og diskrimineringsnemnda sette makt bak krava, og det har de nå gjort, sier hun.