Organisasjoner og enkeltpersoner inviteres til å presentere erfaringer fra møter med helsevesenet i Karasjok. Turen går til Karasjok 29. august.

 

Sted: Sametinget, Karasjok
Dato: Mandag 29. august
Tid: 18.00 – 21.00

Lokalpolitikere fra ulike partier vil delta i idédugnadene for likeverdige helsetjenester i kommunen. Usaklig forskjellsbehandling i helsetjenester skjer ofte ubevisst ved at ulike folk behandles likt. Ombudet vil samle eksempler på dette og utfordre partiene foran høstens kommunevalg. Meld dere på.

Første møte gikk av stabelen i Stavanger 12. mai, og LDO fikk en rekke gode innspill vi vil ta med oss i arbeidet med likeverdige offentlige tjenester mot høstens valgkamp. Oslo og Trondheim var de andre i en rekke på fire.

Send oss eksempler

Ombudet setter likeverdige helsetjenester på dagsorden foran kommunevalget.

Folks erfaringer med kommunale helsetjenester viser at det fortsatt må jobbes med å sikre gode helsetjenester for alle. Send oss eksempler før 1. september.