Europarådet er bekymret for hatefulle ytringer mot nasjonale minoriteter i Norge, og ber regjeringen om å iverksette strakstiltak.

Barn og unges hatefulle ytringer mot norske jøder og intoleranse overfor minoriteter i mediene og på internett bekymrer Europarådets rådgivende komité.
 
Til tross for at det norske samfunn generelt er åpent og tolerant, har majoritetsbefolkningen, mediene og politiske ledere en manglende evne til å fordømme slike fiendtlige holdninger sterkt nok, mener Europarådet, ifølge Nationen.

Bekymret ombud

- Nasjonale minoriteter er en særlig sårbar gruppe og vi ser en bekymringsfull utvikling. Europarådets anbefalinger er i tråd med våre anbefalinger til FNs rasediskrimineringskomité, sier Sunniva Ørstavik. 
 
I rapporten til FNs rasediskrimineringskomité (CERD) fra januar i år ber ombudet om at komiteen oppfordrer staten til å styrke arbeidet med å motarbeide fordommer og negative stereotypier i det offentlige rom.
 
- Offentlige talspersoner bør ta et særlig ansvar.  I tillegg ba vi CERD om å oppfordre staten til et styrket og mer målrettet arbeid mot hets og hatefulle ytringer, og en styrket etterforskning og påtale i saker med alvorlige tilfeller av hets, sier Ørstavik.. 

Positive tiltak

Likestillings- og diskrimineringsombudet, endringen av diskrimineringsloven for å styrke arbeidsgivernes rolle og Handlingsplanen for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering fremheves av Europarådet som positive tiltak.