Årets tema er "Nye muligheter og utfordringer i forhold til økende levealder i verden".

Les mer om eldredagen på seniorporten.no, eller på FNs egne nettsider (engelsk).