Ombudet setter likeverdige helsetjenester på dagsorden foran kommunevalget. Har du erfaringer med kommunale helsetjenester som belyser temaet? Send oss ditt eksempel.

Før høstens kommunevalg vil Likestillings- og diskrimineringsombudet ha fokus på likeverdige helsetjenester i kommunene.
 
Diskriminering i helsetjenester skjer ofte ubevisst ved at ulike folk behandles likt. Likeverdige helsetjenester betyr; å ikke behandle noen dårligere på grunn av kjønn, hudfarge, språk, etnisitet, religion, seksuell orientering, alder og funksjonsevne og/eller kjønn.
 
Har du opplevd dårlig behandling i ditt møte med den kommunale helsetjenesten på grunn av noe av dette? Eller har du gode erfaringer og forslag som tjenesteytere kan lære av? Da vil vi gjerne høre fra deg. Bli med i dugnaden for mer brukertilpassete helsetjenester ved å sende inn dine erfaringer her. Skriv kort om hva saken gjelder. Du kan selv velge om du vil oppgi navn og epost-adresse.
 
Send oss eksempler her før 24. juni.
 
Som et ledd i kampanjen har LDO organisert idédugnader i Stavanger, Trondheim og Oslo der organisasjoner og enkeltpersoner har presentert sine erfaringer fra møtet med helsevesenet.