LDO-kampanjen til Oslo

Fredag arrangerer Likestillings- og diskrimineringsombudet konferanse om likeverdige tjenester. Følg konferansen direkte her.

Konferanse-turneen har vært innom Bergen og Trondheim, og satt fokus på hva som skal til for å sikre likeverdige offentlige tjenester.

I tillegg til innledere fra Likestillings- og diskrimineringsombudet skal Nova-forsker Kristin Danielsen presentere en rapport om likeverdige tjenester ved helsestasjoner i bydel Alna i Oslo. Lisbeth Grut, seniorforsker ved Sintef, skal snakke om sosial ulikhet i helse med fokus på nedsatt funksjonsevne.

Programmet finner du her.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har likeverdige tjenester som satsingsområde, og har i 2011 satt særlig fokus helsesektoren.

Les mer om kampanjen her.

LDO inviterer alle deltakere til å tvitre fra konferansene, bruk #likeverdigetjenester.

Konferansen blir streamet, og du kan følge den direkte på ldo.no.