Her kan du få ett innblikk i klagesaker LDO har behandlet de siste årene. Ombudet har utarbeidet en oversikt over og analyse av klagesaker på ulike diskrimineringsgrunnlag og samfunnsområder. Arbeidet er gjort i samarbeid med Skjeieutvalget.

Dokumentet gir også en oversikt over hvem som klager, hva det klages på og hvordan det går i sakene. I tillegg er det valgt ut et sett av temaer der typiske saker, prosesser og klagere analyseres. Blant annet graviditet og fødselspermisjon, religiøse hodeplagg og likelønn.