-Pappapermisjonen har flyttet fjell. Flere familier vil etter hvert ønske seg likedelt foreldreskap. En slik utvikling kan fremskyndes ved at mor og far får hver sin individuelt opptjente rettighet til foreldrepermisjon. Vi må ha et likedelt foreldreskap med individuelle rettigheter og plikter, fullt ut, skriver Sunniva Ørstavik i en artikkel i dag.

Av Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik

Pappapermisjon:  Sommerens debatt om pappaer og permisjon har engasjert og provosert. Spørsmålet er om ukene til far faktisk har ført til mer likestilling? Eller er pappapermen oppskrytt?

Hos Likestillings- og diskrimineringsombudet er vi ikke i tvil: Pappapermisjonen har flyttet fjell. Dagens unge menn går inn i farsrollen med helt andre forventninger enn sine fedre. De er kompetente, omsorgsfulle foreldre som vil tilbringe tid med barna sine. Og samfunnet forventer av fedrene at de tar ansvar hjemme: Andelen som mener at en familie bør være likestilt med hensyn til arbeid, husarbeid og barnepass har økt fra 44 prosent i 1985 til 69 prosent i 2009, viser tall fra Synovates Norsk Monitor. Et kvantesprang! Jeg tror ikke det er tilfeldig at denne endringen kom i det samme tidsrommet som fedrekvoten ble innført i Norge.

I årene som kommer vil flere familier ønske seg et likedelt foreldreskap, hvor mor og far deler likt på permisjon og omsorg for barna. Stadig flere familier velger en slik løsning, selv om de fortsatt er i mindretall. Myndighetene kan fremskynde en slik utvikling. Regjeringen kan gi mor og far får hver sin individuelt opptjente rettighet til foreldrepermisjon, og de kan, sammen med organisasjonene i arbeidslivet, jobbe enda hardere for å bygge ned barrierer for menn som ønsker å være hjemme.

For det er ikke bare enkelt å være kar – med barnevogn. Fedre som går til sjefen og varsler at de skal ta ut lang permisjon, møter ofte motstand. De kan bli forbigått ved stillingsopprykk, miste bonus og utsettes for andre negative sanksjoner. Det viser en rekke henvendelser til Likestillings- og diskrimineringsombudet de siste årene. Slik kan vi ikke ha det! Arbeidsgivere må venne seg til at fedre også er fulltidsforeldre. Det må bli like naturlig at en nybakt pappa er borte fra jobben, som at mamma er det.

Foreldrepermisjonen er et knapt gode. Både mor og far ønsker seg mer tid med barnet enn de fikk, viser en undersøkelse fra NAV. Nettopp derfor er det viktig å sikre at fedrene får sin del av dette knappe godet.

Den samme undersøkelsen fra NAV inneholder også andre interessante funn. Viktigst: Fedrene som hadde hatt ekstra lang foreldrepermisjon – 11 uker eller mer – var de som var aller mest fornøyd med sin egen permisjonstid. Pappalykke og pappaperm går hånd i hånd, altså. Samtidig var også mødrene i disse likedelte familiene de mest fornøyde: Mødre som deler permisjonen med far, svarte oftere at permisjonen var passe lang.

Jeg tror at disse fornøyde familiene har skjønt noe viktig. Vi må ha likedelt foreldreskap med individuelle rettigheter og plikter, fullt ut. Likestilling anno 2011 handler om å likestille både kvinner og menn, hjemme og i arbeidslivet. For å få til det må vi våge å ta store grep, både i arbeidslivet og på hjemmebane.