Denne uke lanserer LDO en håndbok som skal hjelpe tjenesteytere til å sikre at alle brukere får et likeverdig tilbud.

- Alle har krav på likeverdig behandling, for eksempel på helsestasjonen, hos fastlegen eller på skolen, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

- Denne håndboken er et unikt verktøy alle som tilbyr slike og andre tjenester kan benytte seg av for å sikre brukerne et likeverdig tilbud.

Satsingsområde

LDO har likeverdige tjenester som et satsingsområde, og har i 2011 sett særlig på helsesektoren.

Eksemplene, tipsene og veiledningen i håndboken er blant annet hentet fra brukererfaringer, henvendelser og klagesaker behandlet av LDO, LDOs kunnskap om praktisk likestillingsarbeid, og ulike rapporter.

- Målgruppen er ansatte og ledere som er i direkte kontakt med brukere, og denne kontakten innebærer alt fra informasjon på nettsider og utforming av behandlingstilbudet, til selve møtet med en bruker, forteller Ørstavik.

Utfordrende arbeid

Helsearbeidere og ledere gir daglig helsehjelp av god kvalitet til mange brukere. Men det er også noen som ikke opplever at de har lik tilgang til helsetjenester av like god kvalitet som andre.

Det er disse situasjonene håndboken skal bidra til å hindre både i helsevesenet og i andre virksomheter som har kontakt med folk på grunn av deres tjenester.
Håndboken forklarer hva likeverdige tjenester er, hvorfor dette er viktig og hvordan det kan sikres. Den forteller også litt om årsaker til diskriminering, og ser på hvilke plikter en tjenesteyter har. 
 
Du kan laste ned håndboken i pdf her.