Lokalpolitikken bremser rekrutteringen

Dette er en av konklusjonene i rapporten ”Lutter velvilje, men mye gjenstår” - en studie av lokalpolitisk deltagelse for personer med nedsatt funksjonsevne.

Studiet er gjennomført av Ingrid Guldvik og Jon Helge Lesjø ved Østlandsforskning.

Rapporten belyser hvilke forhold som fremmer og hemmer politisk deltakelse blant personer med nedsatt funksjonsevne.

Last ned rapporten her (PDF).