Mange jobber deltid

47 prosent av de sysselsatte med nedsatt funksjonsevne var deltidsarbeidende i 2011, sammenlignet med 26 prosent av de sysselsatte i alt.

 

Det viser tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) som Statistisk sentralbyrå publiserte i dag.

I undersøkelsen kommer det også frem at 25 prosent av de 312 000 ikke-sysselsatte med nedsatt funksjonsevne oppga at de ønsket arbeid. Andelen med ønske om arbeid har ligget på om lag samme nivå de siste tre årene.

Færre sysselsatte

AKU viser at andelen sysselsatte menn over 40 år med nedsatt funksjonsevne har gått ned.

Blant yngre menn og kvinner med nedsatt funksjonsevne var kun mindre endringer i sysselsettingsgraden.

Se hele undersøkelsen her.