LDO mente at Posten brøt diskriminerings- og tilgjengelighetsloven ved å kreve skriftlig signatur.

Ombudet konkluderte med at Posten bryter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4 ved å praktisere et krav om skriftlig signatur fra alle kunder uavhengig av nedsatt funksjonsevne, ved utlevering av PUM-sendinger.

Postens PUM-tjeneste er ”Personlig Utlevering Mottakingsbevis”. Tjenesten innebærer at Posten påtar seg kundekontrollen på vegne av finansinstitusjonene og andre foretak som omfattes av hvitvaskingsloven. Et alternativ til skriftlig signatur er signaturstempel som mange skriveuføre benytter seg av.

Ombudet fant at et absolutt krav om skriftlig signatur fra alle kunder ikke var nødvendig når Finanstilsynet har uttalt at signaturstempel vil kunne fungere som en legitim signatur etter hvitvaskingsloven. 

Posten opplyser i en epost til LDO at de vil "ta opp med Finansnæringens Fellesorganisasjon om PUM-produktet kan legges om slik ombudet påpeker, uten at det forringer kvalitet eller sikkerhet for Postens kunder og myndighetenes krav etter hvitvaskingsloven."
 
Les ombudets uttalelse i saken her.