I alle nordiske land er rasisme og fremmedfrykt på fremmarsj. Denne uka tok Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik i mot nordiske ombudskolleger i Oslo.

Fremvoksende rasisme og frykt for det flerkulturelle samfunn var selvsagte temaer da likestillings- og diskrimineringsombud fra alle de nordiske landene møttes i Oslo denne uken. Med angrepene mot Norge 22. juli som bakteppe, diskuterte ombudene hvordan man kan bekjempe diskriminering og fremme likestilling.

Kritikk fra FN

Etter terrorangrepene i Norge har mange vært opptatt av om rasistiske ytringer og hatefulle ytringer, spesielt mot muslimer, har fått for stor plass i den offentlige debatten.

Ombud Sunniva Ørstavik fortalte at Norge ved flere anledninger har blitt kritisert av FNs rasediskrimineringskomité og Europarådets kommisjon mot rasisme og intoleranse. Disse organisasjonene har pekt på klare undertoner av rasisme i den norske samfunnsdebatten, og har etterlyst en bedre myndighetsstrategi for å håndtere rastiske ytringer i offentligheten.

- Som ombud er jeg bekymret for at grove krenkelser kan presse minoritetene ut av debatten i det offentlige rom. Jeg ønsker meg en raus og inkluderende offentlig samtale om hvordan vi kan leve sammen i et flerkulturelt Norge, sa Ørstavik.

Hardere debattklima i Finland

Eva Biaudet, minoritetsombud i Finland, la vekt på hatefulle ytringer på internett når hun skulle fortelle om hvilke utfordringer de står ovenfor i Finland.

-  I Finland prater vi etter Riksdagsvalget i april mye om ”hate speach”, særlig på internett. Klimaet har blitt hardere, og det virker som om den sosiale normen er at man får lov til å si hva som helst. Bare de aller groveste tilfellene er lovstridige. Det er selvfølgelig problematisk at loven ikke kan ta tak i dette hatet på internett på en mer effektiv måte, men vi etterlyser også en politisk diskusjon av hva som skal være normen, hvilket samfunn vil vi ha? Hva skal man få si om andre mennesker, og hva er uakseptabelt, spurte hun.

- Vi må delta i nettdebatter

Fungerende diskrimineringsombudsmann i Sverige, Håkan Sandesjö, var opptatt av mange av de samme spørsmålene.

- Jeg er ikke i tvil om at fremmedfiendligheten får sin næring via internett. Men vi kan likevel ikke hindre åpenhet i debatten. Tvert i mot må vi verne om åpenheten og demokratiet, og bruke internett til å få frem våre egne motargumenter når noen angriper det flerkulturelle samfunn.

Diskrimineringsombudsmannen ser på det som en av sine oppgaver å være aktiv i disse debattene, sa han.