Det er tillatt med trening og treningssentre kun for kvinner, så lenge menn gis et tilsvarende tilbud. 

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har behandlet to saker som gjelder spørsmål om treningstilbud kun for kvinner.

I begge sakene konkluderte ombudet med at det ikke forelå brudd på likestillingsloven. Grunnen til dette var at treningssentrene hadde treningstilbud også for menn.

Ombudet mener at så lenge det også tilbys trening for menn er det ikke i strid med loven at tilbudene er adskilte. Det er altså ikke slik at det ikke er tillatt med egne treninger for kvinner.

Sakene om de to treningssentrene finnes her:

Ombudet har en tredje sak til behandling.