Hvem skal bestemme hva som er best for barnet vårt? Det er et av spørsmålene som stilles når LDO inviterer til fagseminar den 13. oktober.

Foreldrepermisjon, rett til deltid når barna er små og sykt-barn-dager er alle eksempler på ordninger som skal gjøre det lettere å kombinere omsorgsarbeid og lønnsarbeid. Ordningene brukes forskjellig, og de gis forskjellig betydning for ulike grupper i samfunnet.

På dette fagmøtet ønsker vi å se på noen av ordningene i lys av klasse, etnisitet og kjønn. Det gjøres ved å presentere statistiske funn om bruk av ordningene og ved å se nærmere på hvilke tenkemåter som ligger bak ulike gruppers bruk av ordningene. Hensikten er å få frem interessante faglige argumenter i diskusjon om likestillingspolitikken treffer og i tilfelle for hvem.

Her finner du nærmere informasjon om program og påmelding til seminaret.