Riksmeklingsmann blir riksmekler.

 

”Riksmeklingsmann”  blir ”riksmekler”. Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik mener det er viktig at en så tydelig rollefigur nå får kjønnsnøytral tittel.

– Dette er viktig symbol. Nå må man få tatt resten også, og få på plass kjønnsnøytrale titler der det mangler, understreker Ørstavik.

Kjønnsnøytrale titler er blant forslagene i ny arbeidstvistlov som regjeringen fremmet fredag.

– Jeg er glad for at Kari Gjesteby ikke lenger blir en mann, slik jeg selv var i to år som nestformann i Arbeidsretten, sa statsråd Hanne Bjurstrøm da hun møtte riksmekler Kari Gjesteby sammen med Ørstavik.

Les også om saken her.