- Et stort og etterlengtet løft

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik er svært fornøyd med regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner som ble presentert fredag.

- Jeg er særlig glad for at regjeringen legger vekt både på forebygging, oppfølgning av personer i risiko, og hjelp til de voldsutsatte, sier Ørstavik.

Penger på bordet

I handlingsplanen presenterer regjeringen 45 nye tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

Blant annet settes det av 50 millioner kroner over fem år til forskning på voldens omfang, årsaker, karakter og konsekvenser.

Risikovurderingsverktøyet SARA skal implementeres i alle politidistrikt.

Vil løfte voldsarbeidet

- Handlingsplanen ivaretar viktige elementer i voldsarbeidet, som både sivilt samfunn og vi i Likestillings- og diskrimineringsombudet har påpekt flere ganger. Den vil gi arbeidet mot vold i nære relasjoner et løft. Det er etterlengtet, sier Ørstavik.

Én svakhet ved planen er at den ikke løfter frem kjønnsbasert vold i nære relasjoner, men går tilbake til begrepet familievold.