Riktig vurdering fra tros- og livssynsutvalget

Tros- og livssynsutvalget, som legger frem sine forslag mandag, mener dommere og politi kan bruke hijab og turban på jobb. - Det er en riktig vurdering. Mangfold, særlig innen politi og rettsvesen, skaper tillit, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Utvalget presenterer sitt forslag til en mer helhetlig tros- og livssynspolitikk. Utvalgsleder Sturla J. Stålsett skriver i en kronikk i Aftenposten i dag at utvalget ikke deler den frykten mange har for at religiøst mangfold er synlig innen rammen av rettsvesenet.

Med unntak av et mindretall på tre (av 15), går utvalget inn for at uniformstilpassede plagg og symboler med livssynsmessig preg, tillates også for politi og dommere. Stålsett skriver at i et mangfoldig samfunn vil ikke slike symboler svekke den allmenne legitimiteten i maktutøvelsen, men styrker den.

- Det gleder meg at flertallet var så stort. Vi mener at dagens forbud mot slike plagg i politiet er brudd på lovene som skal verne oss mot diskriminering, sier Sunniva Ørstavik.

- Det er viktig med mangfold, særlig innen politi og rettsvesen. Det skaper tillit. Man har god erfaring med dette fra andre land, særlig England.  Vi må ha tillit til at både publikum og de som jobber i politiet eller rettssalen, respekterer systemet og regelverket, sier hun.