Aldersdiskriminering rammer hardt

- Aldersdiskriminering i arbeidslivet er mye vanligere enn det vi tror, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. - Konsekvensen av diskrimineringen for den enkelte er ofte svært dramatisk. Det oppleves som krenkende – og dessverre også ofte skamfullt. Ombudet har hatt nærmere 700 saker som handler om aldersdiskriminering.

I kveld kommenterer Ørstavik aldersdiskriminering på NRK2 Status Norge: Eldreboomen. Også i morgenens Ekko-sending på NRK P2 vil Ørstavik delta for å snakke om aldersdiskriminering.

Mange tar kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet om aldersdiskriminering. Fra 2007 til i dag har ombudet mottat mer enn 700 henvendelser om aldersdiskriminering. Av disse er omlag 125 klagesaker.

Stillingsannonser er verstingen

Ombudet får mange henvendelser som handler om aldersdiskriminering.  De aller fleste sakene som knyttes til aldersdiskriminering handler om diskriminering i forbindelse med rekruttering, men ombudet har også fått henvendelser som gjelder diskriminering på selve jobben og ved avslutning av arbeidsforholdet. Stillingsannonser er ofte den første skansen. ”Ungt og dynamisk miljø”, ”søker mellom 25-35 år”, “ ingen søkere over 50 år vil bli vurdert” osv.

Mange opplever også at alder blir vektlagt i intervjuet. En kvinne i 50-årene fikk spørsmålet “Tror du at du vil trives i et ungt og energisk miljø som her?” Dette er ikke uvanlig. Flere seniormedarbeidere opplever også at de ikke får bli med på viktig opplæring og videreutvikling på arbeidsplassen. Begrunnelse? Alder. Vi ser også at eldre arbeidstakere oftere forventes å ta imot sluttpakke ved nedbemanning i en bedrift.

Veileder arbeidsgivere

Når ombudet får en henvendelse om aldersdiskriminering, for eksempel i en stillingsannonse, kontakter vi arbeidsgiverne og veileder dem om diskriminering i stillingsannonser. Som regel fjerner de da ordlyd som ”ung og dynamisk”, ”har ingen bevisst erindring om 70-tallet” eller ”søker må være 30+”.

Ombudet er også i gang med samarbeid med større aktører i rekrutteringsbransjen for å øke bevisstheten rundt diskriminering i rekrutteringsprosessen.