Au pair–regelverket må endres

- Alt tilsier at regelverket må endres slik at rettighetene til au pairer blir ivaretatt. Jeg vil utfordre både antidiskrimineringsminister Inga Marte Thorkildsen og arbeidsmnister Anniken Huitfeldt, sier Sunniva Ørstavik.

Tirsdag var au pair-ordningen tema i Brennpunkt på NRK. Sterke historier forsterker kritikken mot ordningen.

Mange etterlyser nå at det ryddes i arbeidsforholdene for au pairer i Norge.

Sårbar gruppe

En rapport fra rettighetsorganisasjonen Jurk viser at au pairer i Norge en sårbar gruppe. Formen på arbeidsforholdet gjør at de er mer utsatt for diskriminering enn andre.  

− Både rapporten fra Jurk, betenkningen om ordningen fra Universitet i Oslo, og de mange personlige historiene i mediene, viser at det ordningen for ofte fører til diskriminering og urettferdig behandling, sier Ørstavik.

- Sånn kan det ikke være. Alt tilsier at regelverket må endres slik at rettighetene til au pairer blir ivaretatt, sier Sunniva Ørstavik.

De fleste au pairene er unge kvinner fra fattige land og de kommer til et skjevt maktforhold. Dette er realiteter som gjør kvinnene mer utsatt for diskriminering.

Dårlig lønn, manglende rettigheter, ingen form for offentlig tilsyn, og ingen reell mulighet til å kreve etterbetaling for ekstraarbeid er noen store utfordringer for mange au pairer.

Les rapporten fra Jurk her.

- Ukultur

Advokat Else McClimans skriver i en kronikk i Dagens næringsliv tirsdag at au pair-ene i realiteten er arbeidstakere, og at dette arbeidet må reguleres etter samme prinsipper som andre arbeidsforhold.

− Bekymringene er mange, og det haster med å sikre mennesker som kommer til Norge som au pairer rettigheter i et arbeidsrettslig perspektiv og  i et diskrimineringsperspektiv, mener Sunniva Ørstavik.